Fórum | Dog's servers - Registrace

Svým přístupem na „Fórum | Dog's servers“ (zastoupeno Michalem Charvátem, dále jen “my”, “naše”, “nás”, “Fórum | Dog's servers”, “https://forum.dservers.cz”), souhlasíte s následujícími podmínkami a zpracováním osobních údajů. Pokud nesouhlasíte, neprodleně opusťte „Fórum | Dog's servers“, nevstupujte na něj a nepoužívejte jej. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoliv změnit a učiníme vše potřebné pro to, abychom vás o této změně informovali. Přesto je rozumné tyto podmínky průběžně sledovat vzhledem k tomu, že používáním „Fórum | Dog's servers“ s nimi souhlasíte.

Naše fóra jsou provozovány na systému phpBB, což je řešení internetového fóra, které je vydané pod licencí „General Public License“ a které je možno stáhnout z www.phpbb.com. phpBB software pouze zprostředkovává internetové diskuze. Pro další informace o phpBB navštivte: http://www.phpbb.com/.

Zavazujete se nepřispívat na fórum pohoršujícím, hanlivým, nevhodným, vulgárním nebo jiným materiálem, který by mohl porušovat platné zákony ve vaší zemi, zákony v zemi, kde sídlí „Fórum | Dog's servers“, nebo platné mezinárodní právo. Tato činnost může vést k okamžitému a trvalému vykázání z fóra a/nebo upozornění vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP) na vaši činnost, pokud bude uznáno za nutné. IP adresy všech příspěvků jsou ukládány pro případné uplatnění těchto opatření. Souhlasíte s tím, že „Fórum | Dog's servers“ má právo odstranit, upravit, přesunout nebo uzamknout jakékoliv téma nebo příspěvek, pokud to bude považovat za nutné. Jako uživatel souhlasíte se všemi údaji uloženými v databázi. Přestože „Fórum | Dog's servers“ ani phpBB neposkytne tyto informace třetí straně nebo cizím osobám, nepřebírá „Fórum | Dog's servers“ ani phpBB zodpovědnost za jakýkoliv pokus o vniknutí do systému, který by mohl vést ke kompromitaci těchto dat.

Vaše osobní údaje jsou shromážděny dvěma způsoby. Prvním při vstupu na „Fórum | Dog's servers“, kdy phpBB vytvoří několik cookies, což jsou malé textové soubory, které jsou stáhnuty a uloženy v dočasných souborech vašeho internetového prohlížeče. První dvě cookies obsahují jen uživatelské-id a anonymní identifikátor session, které je vám automaticky přiděleno phpBB softwarem. Třetí cookie se vytvoří, jakmile začnete procházet mezi tématy na „Fórum | Dog's servers“, a je používána k ukládání informace, které téma jste již přečetli, což vede k snažšímu a pohodlnějšímu pohybu po fóru.

Můžeme také vytvořit další cookies, které nepatří k phpBB software během procházení „Fórum | Dog's servers“, ale tyto cookies jsou mimo rozsah tohoto dokumentu, který se zaobírá jen soubory, které vytvořilo phpBB. Mezi hlavní vytvářené se řadí cookies s názvy "cookieconsent_status", "phpbb3", "style_cookie" s expirací do 1 roku od poslední návštěvy fóra.

Druhá možnost jak můžeme shromažďovat vaše osobní údaje, je vaše odeslání těchto údajů nám. Toto může zahrnovat: odeslání příspěvků jako anonymní uživatel, registrace na „Fórum | Dog's servers“ a odeslání příspěvků po vaší registrace, když jste přihlášeni.

Váš účet v rámci registrace bude přinejmenším obsahovat uživatelské jméno, osobní heslo, používané při přihlašování do vašeho účtu, a osobní, platnou e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje pro váš účet na „Fórum | Dog's servers“ jsou chráněny zákony o ochraně osobních údajů a dat, které jsou platné v zemi, ve které sídlíme. Jakékoliv jiné informace požadované od „Fórum | Dog's servers“ kromě vašeho uživatelského jména, vašeho hesla a vašeho e-mailu při registraci, můžeme zvolit jako povinné nebo dobrovolné. Ve všech případech dostanete možnost rozhodnout, zda-li tyto informace budou veřejně zobrazitelné. Dále ve vašem účtu máte možnost zakázat nebo povolit zasílání automaticky vytvářených e-mailů phpBB softwarem na váš e-mail.

Vaše heslo je zašifrováno (jednosměrný hash) pro zajištění jeho bezpečnosti. Přesto není doporučeno používat stejné heslo na dalších stránkách. Vaše heslo je prostředek k přístupu k vašemu účtu na „Fórum | Dog's servers“, takže jej pečlivě uchovejte a v žádném případě nebude nikdo spojený s „Fórum | Dog's servers“, phpBB nebo jiné, třetí strany, požadovat od vás vaše heslo. V případě, že byste zapomněli vaše heslo k vašemu účtu, můžete použít funkci „Zapomněl jsem své heslo“ poskytovanou phpBB softwarem. Tento proces po vás bude žádat zadaní vašeho uživatelského jména a vašeho e-mailu, poté phpBB software vygeneruje heslo nové a zašle vám ho, abyste se mohli přihlásit ke svému účtu.

Požádáte-li nás o informaci o zpracování svých osobních údajů, jsme povinni tuto informaci předat. Fórum | Dog's servers má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány po dobu 3 let od posledního přihlášení. „Fórum | Dog's servers“ se zavazuje, že vaše osobní údaje nebude využívat k profilování a předávat třetím stranám či do třetích zemí. Souhlas je možné odvolat žádostí o zrušení účtu a to pomocí funkce "Kontaktujte nás" uvedené v zápatí fóra.